Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üye Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Punto Yeni Medya Yatırımları Anonim Şirketi (kısaca “Vidivodo” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan http://www.vidivodo.com alan adlı web sitesine (kısaca “Site” olarak anılacaktır) işbu Üye Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında, Üye’nin elektronik ortamda onay vermesi anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye, Site’ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, ayrıca, Site’de erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

İşbu Üye Sözleşmesi kapsamında;

Vidivodo: Punto Yeni Medya Yatırımları Anonim Şirketi’ni,Site: Vidivodo tarafından işletilmekte olan http://www.vidivodo.com alan adı  ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi, mobil web sitesi ve mobil uygulamaları,

Üye: Site'ye Vidivodo tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Site'de sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişiyi,

Vidivodo Hizmetleri/Hizmetler:

Üye’ye Vidivodo tarafından ücretsiz olarak sunulan,

Üye’nin Site üzerinde profil oluşturmasını ve bu profilde kendisine ait video ve sair içerikleri kendi rızasıyla üçüncü kişilerle paylaşabilmesini sağlayan yer sağlayıcılık hizmetlerini,

Sisteme Erişim Araçları: Üye'nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Site’ye erişimini sağlayan, kullanıcı ismi, parola ve/veya şifre vb. bilgilerini,

Gizlilik Politikası: Site’de erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasını,

Üye Profili: : Üye’nin kendisi tarafından oluşturulan, Üye’nin seçtiği kullanıcı adı altında yer alan, Üye’nin istediği videoları ve içerikleri paylaşabildiği Üye’ye özel kullanıcı sayfasını,

Video İçerikleri: Üye tarafından oluşturulup/üretilip, bütün sorumluluk Üye’ye ait olmak üzere Site üzerinde yine Üye tarafından yayınlanan video içeriklerini, ifade etmektedir.

3. Sözleşme’nin Konusu ve kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site'de mevcut bulunan Hizmetler’in, bunlardan yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak Vidivodo tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak, Vidivodo tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Hizmetler’den Yararlanabilme Koşulları

4.1. Hizmetler’den yararlanabilmek için, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmek ve Site tarafından belirlenen üyelik prosedürünü tamamlamak gerekir. Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası kabul edilmeden ve üyelik prosedürü tamamlanmadan, işbu Üye Sözleşmesi'nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz ve Hizmetler’den yararlanılamaz.

4.2. Üye olabilmek için, on sekiz yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. On sekiz yaşını doldurmamış kişiler, Site’ye üyelik prosedürünü tamamlamış olsalar dahi, Üye olarak değerlendirilmeyeceklerdir.

4.3. Vidivodo tarafından Sözleşme hükümleri uyarınca Üye Profili yayından kaldırılan kişiler, Üye olarak değerlendirilmeyecek ve Hizmetler’den yararlanamayacaklardır.

4.4. Vidivodo; Site üzerindeki Video İçerikleri’nin yapımcısı, üreticisi veya herhangi bir şekilde içerik sağlayıcısı değildir. Üye; Vidivodo tarafından sağlanan internet alanı üzerinde kendisine ait Video İçerikleri’ni kendi isteği ile yayınlamakta ve kendi isteği ile yayından kaldırabilmektedir.

Dolayısıyla Vidivodo; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.5/1 uyarınca yer sağlayıcı konumunda olup, Site üzerinde Üye veya üçüncü kişiler tarafından paylaşılan hukuka aykırı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden Video İçerikleri’ne yönelik herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Video İçerikleri ile ilgili hukuki ve cezai bütün sorumluluk; ilgili içeriği paylaşan Üye veya üçüncü kişi içerik sağlayıcılarına aittir.

Vidivodo’nun yükümlülüğü; kendisine bildirim yapılması halinde hukuka aykırı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerikleri Site’den kaldırmakla sınırlıdır.

Üye; Site üzerinde hukuka aykırı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden her türlü Video İçerikleri, yazı, resim, bilgi, belge, yorum, cevap, açıklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir içerik paylaşmayacağını, aksi takdirde hukuki/cezai bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Vidivodo; gerek Sözleşme süresince gerek Sözleşme süresi sona erdikten sonra, Üye’nin bu maddeye aykırı davranışları sebebiyle kendisine herhangi bir dava, şikayet, talep veya idari para cezası yöneltilmesi halinde, doğrudan/dolaylı, maddi/manevi bütün zararlarını ve ödemek zorunda kalacağı bütün bedelleri Üye’ye rücu edecektir.

4.5. Site üzerinde ticari/iktisadi faaliyet yürütülemez, Üye’ye veya üçüncü kişilere ait ürün/hizmetlerin reklamı veya tanıtımı yapılamaz, Site ve/veya Video İçerikleri herhangi bir ticari/iktisadi amaç için kullanılamaz. Üye, Video İçerikleri’nde ve/veya Site’nin herhangi bir alanında ticari amaçlı iletişim numaraları paylaşamaz.

4.6. Site’ye Üye tarafından eklenen bütün Video İçerikleri; internet üzerindeki bütün üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilmekte olup, Video İçerikleri Site üzerinde umuma açık bir şekilde yayınlanmaktadır.

Üye, Video İçerikleri’ni Site üzerinde kendi rızasıyla yayınladığını ve umuma ilettiğini, Video İçerikleri’nin internet ortamında üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilmesine onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Vidivodo, Üye’nin kendi rızası ile yayınladığı Video İçerikleri’nin; Vidivodo dışındaki üçüncü kişiler tarafından Üye’nin ismi kullanılarak veya kullanılmayarak, izinsiz olarak çeşitli şekillerde kullanılmasından, link/gömülü link veya farklı yöntemlerle herhangi bir mecra üzerinde paylaşılmasından, değiştirilmesinden, çoğaltılmasından, teknolojik cihazlara kaydedilmesinden, satılmasından, umuma iletilmesinden ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir üçüncü kişi eyleminden/kullanımından sorumlu değildir.

Üye, Video İçerikleri’ni bu maddedeki koşulları kabul ederek kendi rızası ile Site’de yayınladığını, Video İçerikleri’ni kendi rızasıyla Site’de yayınlaması sonucunda ortaya çıkan kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin maddi/manevi hiçbir zararından Vidivodo’nun sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Üye; Site’ye yüklediği Video İçerikleri veya herhangi bir içeriğin silinmesi sebebiyle Vidivodo’dan hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamaz.

Vidivodo; bilgi ve belgeler için yedekleme-depolama hizmeti sunmamaktadır.

Üye, Site’ye yedeklemesini almadığı herhangi bir içeriği yüklemeyeceğini, Site üzerindeki kendisine ait içeriklerin silinmesi halinde Vidivodo’dan hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Üye; Hizmetler’den yararlanma koşullarını açıkça okuyup anladığını, Site’yi ancak bu koşullara uyarak kullanabileceğini, bu koşullara aykırı davrandığı takdirde bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Vidivodo’nun, işbu koşullara uygun davranılmaması sebebiyle doğacak bütün zararlarını kendisine rücu edeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Karşılıklı Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki Hizmetler’den faydalanırken ve Site'deki Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, işbu Sözleşme’yi onaylamakla Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin olarak Vidivodo tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.

5.2. Üye, işbu Üye Sözleşmesi’nin mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, mobil uygulamayı kullanırken, işbu Sözleşme’nin yanı sıra mobil uygulama ile ilgili farklı kuralları ve koşulları da kabul edecektir.

5.3. Vidivodo; Site üzerindeki Video İçerikleri’nin yapımcısı, üreticisi veya herhangi bir şekilde içerik sağlayıcısı değildir. Üye; Vidivodo tarafından sağlanan internet alanı üzerinde kendisine ait Video İçerikleri’ni kendi isteği ile yayınlamakta ve kendi isteği ile yayından kaldırabilmektedir.

Dolayısıyla Vidivodo; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.5/1 uyarınca yer sağlayıcı konumunda olup, Site üzerinde Üye veya üçüncü kişiler tarafından paylaşılan hukuka aykırı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden Video İçerikleri’ne yönelik herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Video İçerikleri ile ilgili hukuki ve cezai bütün sorumluluk; ilgili içeriği paylaşan Üye veya üçüncü kişi içerik sağlayıcılarına aittir.

Vidivodo’nun yükümlülüğü; kendisine bildirim yapılması halinde hukuka aykırı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerikleri Site’den kaldırmakla sınırlıdır.

Üye; Site üzerinde hukuka aykırı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden her türlü Video İçerikleri, yazı, görsel, bilgi, belge, yorum, cevap, açıklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir içerik paylaşmayacağını, aksi takdirde hukuki/cezai bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Vidivodo; gerek Sözleşme süresince, gerek Sözleşme süresi sona erdikten sonra, Üye’nin bu maddeye aykırı davranışları sebebiyle kendisine herhangi bir dava, şikayet, talep veya idari para cezası yöneltilmesi halinde, doğrudan/dolaylı, maddi/manevi bütün zararlarını ve ödemek zorunda kalacağı bütün bedelleri Üye’ye rücu edecektir.

5.4. Site’nin herhangi bir alanında, Üye de dahil üçüncü kişiler tarafından sağlanan veya yayınlanan her türlü Video İçerikleri, yazı, görsel, bilgi, belge, yorum, cevap, açıklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir içerikten dolayı, yer sağlayıcı konumunda olan Vidivodo’nun, Vidivodo çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’ler de dahil herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan içeriklerin, bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

Vidivodo, Üye'ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Vidivodo, Site üzerindeki hukuka aykırı, suç içeren, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden ve/veya yanlış içerikleri tespit etmekle hukuken yükümlü olmadığı gibi, böyle bir durum teknik açıdan mümkün de değildir. Vidivodo kendisine bildirim yapıldığı takdirde, hukuka aykırı, suç içeren, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden ve/veya yanlış içerikleri yayından kaldırmakla yükümlüdür.

5.5. Üye ve Vidivodo hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Üye Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

Site üzerindeki Video İçerikleri’nin içerik sağlayıcısı tek başına Üye olup, Video İçerikleri bakımından herhangi bir ortak yapımcılık veya birlikte eser sahipliği durumu söz konusu değildir.

Video içerikleri tek başına Üye tarafından üretilmiş ve yayınlanmış olup, Video İçerikleri üzerindeki bütün sorumluluk Üye’ye aittir.

5.6. Üye, Site üzerinde sadece hukuka uygun ve/veya suç içermeyen işlemler gerçekleştireceğini, hukuka aykırı ve/veya suç içeren hiçbir eylem gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Üye, yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. Üye diğer Üye’lerin erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda veya Site üzerinde herhangi bir alanda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye tarafından Site üzerinde gerçekleştirilen her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım, Üye’nin kendi düşünceleri olup, Üye yorumları ile Vidivodo’nun hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

5.9. Üye, Üye Profili’nde, Video İçerikleri’nde, yorumlarında veya Site’nin herhangi bir yerinde kendisi tarafından sağlanan bütün bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Vidivodo, Site üzerinde Üye tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Üye; içerik sağlayıcı olarak Site üzerinde oluşturduğu Video İçerikleri ve bütün diğer içeriklerden sorumludur.

5.10. Üye, hukuka aykırı, suç içeren ve/veya üçüncü kişilerin herhangi bir hakkını ihlal eden Video İçerikleri yayınlamayacağını/paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Üye, Site üzerinde sadece bütün hakları kendisine ait olan veya ilgili hak sahibinden izin aldığı Video İçerikleri ve sair içerikleri yayınlayacağını/paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12. Üye, Site üzerinde üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarını ihlal eden ve/veya tescilli marka ismi ve öğelerinin izinsiz olarak kullanıldığı Video İçerikleri ve sair içerikleri yayınlamayacağını/paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13. Üye, Site üzerinde üçüncü kişilerin kişilik haklarını ihlal eden Video İçerikleri ve sair içerikleri yayınlamayacağını/paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, belirlediği kullanıcı adında, Video İçerikleri’nde ve/veya Video İçerikleri’nin başlıklarında, üçüncü kişilere ait isim, soy isim, adres, telefon numarası ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişisel bilgi kullanamaz.

5.14. Üye, Site üzerinde üçüncü kişilerin ticari itibarlarına zarar veren ve/veya üçüncü kişi ticaret unvanlarının izinsiz olarak kullanıldığı Video İçerikleri ve sair içerikleri yayınlamayacağını/paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, belirlediği kullanıcı adında, Video İçerikleri’nde ve/veya Video İçerikleri’nin başlıklarında, üçüncü kişilere ait ticari bir unvan ve/veya tescilli marka adı, logosu vb. kullanamaz.

5.15. Üye, Site üzerinde müstehcen veya şiddet/vahşet içerikli Video İçerikleri ve sair içerikleri yayınlamayacağını/paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.16. Üye, Site üzerinde kamu sağlığına, kamu psikolojisine veya kamu ahlakına zarar verebilecek Video İçerikleri ve sair içerikleri yayınlamayacağını/paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.17. Üye, Site üzerinde hukuka aykırı, suç içeren ve/veya üçüncü kişilerin herhangi bir hakkını ihlal eden her türlü yazı, görsel, bilgi, yorum, cevap, açıklama, görüş ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir içerik paylaşamaz, yayınlayamaz, ekleyemez.

5.18. Üye, Site’yi ve Hizmetler’i sadece kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanabilir.

Üye, Site üzerinde hiçbir şekilde ticari/iktisadi faaliyet yürütemez, Üye’ye veya üçüncü kişilere ait ürün/hizmetlerin reklam ve tanıtımını yapamaz, Site’yi, Hizmetler’i ve/veya Video İçerikleri’ni herhangi bir ticari/iktisadi amaç için kullanamaz. Üye, Video İçerikleri’nde ve/veya Site’nin herhangi bir alanında ticari amaçlı iletişim numaraları paylaşamaz.

5.19. Üye, Site’yi herhangi bir dernek, siyasi parti, örgüt veya kendisine ait bir internet sitesine üyeler toplamak amacıyla kullanamaz, bu amaçla Video İçerikleri ve/veya sair içerikler yayınlayamaz/paylaşamaz.

5.20. Üye diğer Üye’lere karşı herhangi bir suç eylemi gerçekleştiremez, diğer Üye’lerden haksız yarar sağlayamaz, diğer Üye’lerin üyelik hesaplarına, Üye Profil’lerine ve/veya kişisel verilerine izinsiz olarak erişim sağlayamaz.

Üye, Site aracılığıyla diğer Üye’lere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.21. Site’ye Üye tarafından eklenen bütün Video İçerikleri; internet üzerindeki bütün üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilmekte olup, Video İçerikleri Site üzerinde umuma açık bir şekilde yayınlanmaktadır.

Üye, Video İçerikleri’ni Site üzerinde kendi rızasıyla yayınladığını ve umuma ilettiğini, Video İçerikleri’nin internet ortamında üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilmesine onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Vidivodo, Üye’nin kendi rızası ile yayınladığı Video İçerikleri’nin; Vidivodo dışındaki üçüncü kişiler tarafından Üye’nin ismi kullanılarak veya kullanılmayarak, izinsiz olarak çeşitli şekillerde kullanılmasından, link/gömülü link veya farklı yöntemlerle herhangi bir mecra üzerinde paylaşılmasından, değiştirilmesinden, çoğaltılmasından, teknolojik cihazlara kaydedilmesinden, satılmasından, umuma iletilmesinden ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir üçüncü kişi eyleminden/kullanımından sorumlu değildir.

Üye, Video İçerikleri’ni bu maddedeki koşulları kabul ederek kendi rızası ile Site’de yayınladığını, Video İçerikleri’ni kendi rızasıyla Site’de yayınlaması sonucu kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin maddi/manevi hiçbir zararından Vidivodo’nun sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.22. Üye, Site’de herhangi bir alanda kendi rızası ile yayınladığı kişisel bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde Vidivodo’dan hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamaz.

5.23. Üye; Site’ye yüklediği Video İçerikleri ve/veya herhangi bir içeriğin silinmesi sebebiyle Vidivodo’dan hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamaz.

Vidivodo; bilgi ve belgeler için yedekleme-depolama hizmeti sunmamaktadır.

Üye, Site’ye yedeklemesini almadığı herhangi bir içeriği yüklemeyeceğini, Site üzerinde kendisine ait içeriklerin silinmesi halinde Vidivodo’dan hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.24. Üye; Site’de Vidivodo, kendisi dışındaki Üye’ler veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan Video İçerikleri ve sair içerikleri değiştiremez, kopyalayamaz, satamaz, ticari amaçlarla kullanamaz, farklı mecralarda umuma iletemez.

5.25. Üye, idari veya yasal makamlar tarafından yürütülecek soruşturmalar kapsamında kendisi ve Site’ye yüklediği Video İçerikleri ve diğer içerikler ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi paylaşacak, kendi sağladığı içeriklere yönelik bütün sorumluluğu üstlenecektir.

5.26. Üye, Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması ile ilgili sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu; Üye’nin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Vidivodo'nun doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.27. Üye’nin Vidivodo ile paylaştığı kişisel bilgilerin, Vidivodo tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen, siber saldırılar veya kötü niyetli yazılımlar sonucunda üçüncü kişilerin eline geçmesi sebebiyle doğacak, Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin zararlarından Vidivodo sorumlu değildir.

5.28. Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenen zararlı yazılımlar sebebiyle, Vidivodo tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak, Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin zararlarından Vidivodo sorumlu değildir. Vidivodo tarafından Üye’ye gönderilen e-postalara kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenen zararlı yazılımlar sebebiyle, Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin Vidivodo tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak zararlarından Vidivodo sorumlu değildir.

5.29. Vidivodo hiçbir sebep göstermeden ve önceden bildirim yapmadan Üye’nin Site’yi ve Hizmetler’i kullanımına son verebilir, Üye’ye ait Üye Profili, Video İçerikleri ve her türlü sair içeriği yayından kaldırabilir. Böyle bir durumda, Üye Vidivodo’dan hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamaz. Vidivodo dilediği takdirde, Üye’ye ait Üye Profili, Video İçerikleri ve her türlü sair içeriği, Üye’nin Site üzerinde gerçekleştirdiği ilk yüklemede de yayına almayabilir.

5.30. Üye, Site aracılığıyla diğer Üye’ler ile yaptığı özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere Site’de gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; diğer Üye’lere reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemeyeceğini, diğer Üye’leri bir başka internet sitesine yönlendirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.31. Üye; Site üzerinde, Site dışındaki internet sayfalarına yönlendiren hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

5.32. Üye, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabileceğini; Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, Video İçerikleri’ni, dosyaları, veritabanlarını, katalogları, listeleri ve her türlü içerikleri Vidivodo ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; Site üzerinde işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Vidivodo’nun doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.33.  Üye Site’ye ait öğeleri bozamaz, değiştiremez, kullanamaz. Üye; Vidivodo’ya ait gizli bilgilere ve/veya bilişim sistemlerine izinsiz olarak erişim sağlayamaz, bunları değiştiremez, bozamaz, kopyalayamaz ve hiçbir şekilde kullanamaz.

5.34. Üye, Vidivodo’nun yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üye'ye ait gizli/özel bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.35. Üye, işbu Sözleşme’yi veya işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üyelik hesabını, Üye Profili’ni ve üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini, herhangi bir üçüncü şahsın kullanımına açamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.36. Vidivodo, Site’de yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.37. Vidivodo, teknik sorunlar nedeniyle Site’nin yayınlarında ve kullanımında oluşabilecek kesintilerden dolayı Üye’nin yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.

5.38. Vidivodo, dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Vidivodo Site kullanımı ve ara yüzünü dilediği zaman değiştirebilir.

5.39. Vidivodo, Site üzerinden, Vidivodo'nun kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya web sitesini işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Vidivodo'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.40. Vidivodo, Üyelik esnasında aldığı onay kapsamında, Üye’ye Vidivodo, Site ve Hizmetler hakkında tanıtım amaçlı veya bilgilendirici e-posta gönderimleri yapabilir. Üye Vidivodo tarafından gönderilen e-postaları almak istemiyor ise, e-posta içerisindeki listeden çıkma seçeneğini kullanabilir veya üyelik hesabındaki ayarlar bölümüne girerek e-posta gönderimini durdurabilir.

6. Gizlilik Politikası

Vidivodo, Site'deki Üyeler'le ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin kapsamı dışında işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Vidivodo, Üyeler'e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1. Site üzerindeki; web sitesi tasarımına ilişkin bütün öğeler (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve Vidivodo tarafından eklenen her türlü yazı, görsel ve sair eser üzerindeki fikri mülkiyet hakları Vidivodo’ya aittir. Vidivodo’nun; fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar, Vidivodo ticari markaları, Vidivodo ticari görünümü veya Vidivodo’nun Site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. Vidivodo, Üye’ye sadece web alanı sağlamakta; kendisine ait hiçbir fikri mülkiyet hakkını devretmemekte veya bu hakların kullanımına yönelik lisans vermemektedir.

7.2. Üye, Vidivodo'nın logosu da dahil fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Vidivodo'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

7.3. Video İçerikleri üzerinde bütün fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcı Üye’ye aittir. Üye Site üzerinde Video İçerikleri’ni kendi rızasıyla yayınlamakta/umuma iletmekte olup, Video İçerikleri’nin Site üzerinden yayınlanması/umuma iletilmesine yönelik Vidivodo’ya süresiz izin vermektedir. Vidivodo, Video İçerikleri’ni kopyalayabilir, farklı mecralarda kullanabilir, reklam tanıtım amaçlı montaj ve kısaltmalar yapabilir, Site’de farklı yerlerde görsel, banner vb. olarak kullanabilir.

8. Sözleşme’nin Feshi

8.1. Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırı davranan veya aykırı davranacağından şüphe duyulan Üye tespit edilebildiği takdirde, Vidivodo tarafından derhal üyeliğine son verilir, Üye Profili ve Video İçerikleri de dahil Site üzerinde paylaştığı bütün içerikler yayından kaldırılır ve taraf olduğu Üye Sözleşmesi feshedilir. Sözleşme hükümlerine aykırı davranan Üye, söz konusu eylemlerinden dolayı, diğer Üye’lerin, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikayet ve/veya idari para cezaları karşısında tek başına sorumlu olacaktır. Vidivodo, Sözleşme süresince veya Sözleşme süresi bittikten sonra, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı eylemleri nedeniyle maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri Üye’ye rücu edecektir.

8.2. Üye’nin kendi isteği ile üyelik hesabını kapatması halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

8.3. Sözleşme’nin hangi sebeple feshedildiğine veya sona erdiğine bakılmaksızın 6 ve 7 numaralı madde hükümleri süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

9. Çeşitli Hükümler

9.1. Vidivodo, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üye’lerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.2. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Vidivodo’nun kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Vidivodo, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Vidivodo için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Vidivodo'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Vidivodo'nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. Yürürlük

İşbu Sözleşme Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.