Sıradaki Video
01:36 Kani Kile - Egide Cimo

Kani Kile - Egide Cimo

vidimuzik 8.773 izlenme
03:26 Cirid - Egide Cimo

Cirid - Egide Cimo

vidimuzik 2.737 izlenme
03:05 Koçeri - Egide Cimo

Koçeri - Egide Cimo

vidimuzik 7.703 izlenme
02:09 Hekimo (Mey) - Egide Cimo

Hekimo (Mey) - Egide Cimo

vidimuzik 13.995 izlenme
03:20 Heware - Egide Cimo

Heware - Egide Cimo

vidimuzik 18.341 izlenme
02:35 Pelewani - Egide Cimo

Pelewani - Egide Cimo

vidimuzik 4.583 izlenme
03:22 Sekme - Egide Cimo

Sekme - Egide Cimo

vidimuzik 17.083 izlenme
02:26 Berivane (Mey) - Egide Cimo

Berivane (Mey) - Egide Cimo

vidimuzik 8.823 izlenme
04:25 Govend - Egide Cimo

Govend - Egide Cimo

vidimuzik 6.250 izlenme
02:53 Gridax (Mey) - Egide Cimo

Gridax (Mey) - Egide Cimo

vidimuzik 189 izlenme
02:36 Lawike Metini (Mey) - Egide Cimo

Lawike Metini (Mey) - Egide Cimo

vidimuzik 1.460 izlenme
02:17 Mire Qelenye (Mey) - Egide Cimo

Mire Qelenye (Mey) - Egide Cimo

vidimuzik 15.204 izlenme
02:20 Ha Gule Neri - Egide Cimo

Ha Gule Neri - Egide Cimo

vidimuzik 12.136 izlenme
02:35 Lür De Lür (Fiq) - Egide Cimo

Lür De Lür (Fiq) - Egide Cimo

vidimuzik 8.978 izlenme
02:00 Welate Me Kurdistan E (Zirne) - Egide Cimo

Welate Me Kurdistan E (Zirne) - Egide Cimo

vidimuzik 3.334 izlenme
03:07 Lür De Lür (Ney) - Egide Cimo

Lür De Lür (Ney) - Egide Cimo

vidimuzik 5.860 izlenme
02:51 Siya Siyabend

Siya Siyabend

sidd 14.334 izlenme
03:45 Xece - Siyabend - Derwes Serherdi

Xece - Siyabend - Derwes Serherdi

vidimuzik 2.773 izlenme
03:11 Siyabend U Xece - Xelil Ewdile

Siyabend U Xece - Xelil Ewdile

vidimuzik 19.273 izlenme
02:36 Sokak Müziği - Siya Siyabend - Hayyam

Sokak Müziği - Siya Siyabend - Hayyam

metaops 14.789 izlenme
05:58 Bave Edo - Derwes Serherdi

Bave Edo - Derwes Serherdi

vidimuzik 4.127 izlenme
03:43 Cibri Luri - Derwes Serherdi

Cibri Luri - Derwes Serherdi

vidimuzik 10.269 izlenme
06:40 Sinege - Derwes Serherdi

Sinege - Derwes Serherdi

vidimuzik 16.529 izlenme
03:30 Xalo - Derwes Serherdi

Xalo - Derwes Serherdi

vidimuzik 7.157 izlenme
04:27 Kerr Kullik - Derwes Serherdi

Kerr Kullik - Derwes Serherdi

vidimuzik 19.653 izlenme
01:57 Cinar Cane - Derwes Serherdi

Cinar Cane - Derwes Serherdi

vidimuzik 945 izlenme
07:47 Meme Eyşe - Derwes Serherdi

Meme Eyşe - Derwes Serherdi

vidimuzik 13.420 izlenme
08:07 Şewobe - Derwes Serherdi

Şewobe - Derwes Serherdi

vidimuzik 11.278 izlenme
03:26 Rihane Heso - Derwes Serherdi

Rihane Heso - Derwes Serherdi

vidimuzik 9.029 izlenme
05:04 Emina Mella - Derwes Serherdi

Emina Mella - Derwes Serherdi

vidimuzik 17.828 izlenme
04:08 Lo Baro - Derwes Serherdi

Lo Baro - Derwes Serherdi

vidimuzik 11.324 izlenme
02:49 Hayyam

Hayyam

sidd 3.653 izlenme
03:46 Emin Cantekin - Hayyam

Emin Cantekin - Hayyam

emin3265 10.785 izlenme