Sıradaki Video
06:24 Tewt (The Trance) - Mikail Aslan

Tewt (The Trance) - Mikail Aslan

vidimuzik 4.677 izlenme
05:08 Kırmanciye (Land Of The Kirmanc) - Mikail Aslan

Kırmanciye (Land Of The Kirmanc) - Mikail Aslan

vidimuzik 5.053 izlenme
06:11 Kilıte Kou (The Key Of The Mountain) - Mikail Aslan

Kilıte Kou (The Key Of The Mountain) - Mikail Aslan

vidimuzik 353 izlenme
04:45 Heq Şi (The Truth Is Gone) - Mikail Aslan

Heq Şi (The Truth Is Gone) - Mikail Aslan

vidimuzik 3.561 izlenme
05:10 Aşkın Şarabı (The Wine Of Love) - Mikail Aslan

Aşkın Şarabı (The Wine Of Love) - Mikail Aslan

vidimuzik 4.870 izlenme
04:03 Taşa Verdim - Mikail Aslan

Taşa Verdim - Mikail Aslan

vidimuzik 15.040 izlenme
03:25 Aman Of - Mikail Aslan

Aman Of - Mikail Aslan

vidimuzik 4.860 izlenme
03:38 Movete  Alamuti - Mikail Aslan

Movete Alamuti - Mikail Aslan

vidimuzik 9.635 izlenme
03:04 Gımgımıze - Mikail Aslan

Gımgımıze - Mikail Aslan

vidimuzik 3.491 izlenme
02:37 Melem Tiya - Mikail Aslan

Melem Tiya - Mikail Aslan

vidimuzik 5.711 izlenme
03:00 Waştıye Re - Mikail Aslan

Waştıye Re - Mikail Aslan

vidimuzik 3.486 izlenme
03:17 Halyamano - Mikail Aslan

Halyamano - Mikail Aslan

vidimuzik 3.274 izlenme
04:09 Gel Gönül - Mikail Aslan

Gel Gönül - Mikail Aslan

vidimuzik 11.923 izlenme
03:21 Desa Khuresa - Mikail Aslan

Desa Khuresa - Mikail Aslan

vidimuzik 6.210 izlenme
03:41 Şiye - Mikail Aslan

Şiye - Mikail Aslan

vidimuzik 18.140 izlenme
04:58 Xatune (Lady) - Mikail Aslan

Xatune (Lady) - Mikail Aslan

vidimuzik 4.851 izlenme
03:56 Olmadı Yar - Mikail Aslan

Olmadı Yar - Mikail Aslan

vidimuzik 13.207 izlenme
04:24 Dilbera Dersimi (The Beauty Of Dersim) - Mikail Aslan

Dilbera Dersimi (The Beauty Of Dersim) - Mikail Aslan

vidimuzik 17.174 izlenme
04:01 Sevdaları Kuşan - Mikail Aslan

Sevdaları Kuşan - Mikail Aslan

vidimuzik 19.292 izlenme
03:11 Koo Vorin - Mikail Aslan

Koo Vorin - Mikail Aslan

vidimuzik 2.404 izlenme
03:57 Ay Gelin - Mikail Aslan

Ay Gelin - Mikail Aslan

vidimuzik 13.200 izlenme
04:16 Elgajiye  - Mikail Aslan

Elgajiye - Mikail Aslan

vidimuzik 4.887 izlenme
05:51 Agerayis - Mikail Aslan

Agerayis - Mikail Aslan

vidimuzik 12.784 izlenme
04:22 Oğul - Mikail Aslan

Oğul - Mikail Aslan

vidimuzik 8.652 izlenme
04:45 Karadeniz - Mikail Aslan

Karadeniz - Mikail Aslan

vidimuzik 686 izlenme
04:19 Utku - Mikail Aslan

Utku - Mikail Aslan

vidimuzik 616 izlenme
03:21 Aşka Çağrı - Mikail Aslan

Aşka Çağrı - Mikail Aslan

vidimuzik 2.552 izlenme
03:52 Ben Beni - Mikail Aslan

Ben Beni - Mikail Aslan

vidimuzik 14.240 izlenme
04:21 Seni Sevmek - Mikail Aslan

Seni Sevmek - Mikail Aslan

vidimuzik 6.709 izlenme
06:29 Mikail Aslan - Elgajiye

Mikail Aslan - Elgajiye

muyap 16.592 izlenme
04:40 Şiye - Mikail Aslan

Şiye - Mikail Aslan

vidimuzik 6.438 izlenme
00:57 Kewraniye (Qirnata) - Mikail Aslan

Kewraniye (Qirnata) - Mikail Aslan

vidimuzik 9.523 izlenme
03:33 Qisaweta - Mikail Aslan

Qisaweta - Mikail Aslan

vidimuzik 15.764 izlenme
04:04 Barzıngan - Mikail Aslan

Barzıngan - Mikail Aslan

vidimuzik 16.343 izlenme
03:59 Mikail Aslan ve Elqajiye

Mikail Aslan ve Elqajiye

gimgim49 16.849 izlenme
03:51 Sen Gelmezsen - Mikail Aslan

Sen Gelmezsen - Mikail Aslan

vidimuzik 11.096 izlenme
04:07 Helalim - Mikail Aslan

Helalim - Mikail Aslan

vidimuzik 493 izlenme
03:38 Barkırın - Mikail Aslan

Barkırın - Mikail Aslan

vidimuzik 167 izlenme
04:38 Ninnaye - Mikail Aslan

Ninnaye - Mikail Aslan

vidimuzik 12.661 izlenme
03:58 Ni Adıri - Mikail Aslan

Ni Adıri - Mikail Aslan

vidimuzik 18.898 izlenme