Sıradaki Video
01:01 Qewle Çarşema Sor A Sere Nisane - Amed Gökçen

Qewle Çarşema Sor A Sere Nisane - Amed Gökçen

vidimuzik 14.608 izlenme
02:53 Qewle Kofa - Amed Gökçen

Qewle Kofa - Amed Gökçen

vidimuzik 12.326 izlenme
06:42 Qewle Şexe Heseni - Amed Gökçen

Qewle Şexe Heseni - Amed Gökçen

vidimuzik 13.323 izlenme
02:34 Qewle Ababekira Omera - Amed Gökçen

Qewle Ababekira Omera - Amed Gökçen

vidimuzik 13.318 izlenme
00:39 Qewle Çarşema Sor - Amed Gökçen

Qewle Çarşema Sor - Amed Gökçen

vidimuzik 7.336 izlenme
05:21 Qewle Ibrahim Xelil - Amed Gökçen

Qewle Ibrahim Xelil - Amed Gökçen

vidimuzik 10.478 izlenme
02:53 Qewle Raviya Adaviya - Amed Gökçen

Qewle Raviya Adaviya - Amed Gökçen

vidimuzik 15.439 izlenme
00:48 Duaya Sere Miriyan - Amed Gökçen

Duaya Sere Miriyan - Amed Gökçen

vidimuzik 6.067 izlenme
02:36 Sere Merge - Dılovan

Sere Merge - Dılovan

vidimuzik 4.782 izlenme
01:37 Lawike Simoqi - Amed Gökçen

Lawike Simoqi - Amed Gökçen

vidimuzik 17.866 izlenme
03:09 De Haware - Amed Gökçen

De Haware - Amed Gökçen

vidimuzik 19.572 izlenme
03:37 Meluli - Amed Gökçen

Meluli - Amed Gökçen

vidimuzik 14.738 izlenme
01:03 Afirandina Dinyaye - Amed Gökçen

Afirandina Dinyaye - Amed Gökçen

vidimuzik 5.344 izlenme
01:06 Duaya Nane - Amed Gökçen

Duaya Nane - Amed Gökçen

vidimuzik 13.582 izlenme
04:14 Derweşe Evdi - Amed Gökçen

Derweşe Evdi - Amed Gökçen

vidimuzik 4.161 izlenme
08:28 Şex Mirza - Amed Gökçen

Şex Mirza - Amed Gökçen

vidimuzik 9.892 izlenme
01:52 Duaya Sibehe - Amed Gökçen

Duaya Sibehe - Amed Gökçen

vidimuzik 17.794 izlenme
01:39 Şehdeya Dini - Amed Gökçen

Şehdeya Dini - Amed Gökçen

vidimuzik 829 izlenme
01:35 Piştperde - Amed Gökçen

Piştperde - Amed Gökçen

vidimuzik 10.201 izlenme
01:43 Delale Milla - Amed Gökçen

Delale Milla - Amed Gökçen

vidimuzik 19.141 izlenme
02:29 Dirok - Amed Gökçen

Dirok - Amed Gökçen

vidimuzik 8.639 izlenme
02:30 Emine - Amed Gökçen

Emine - Amed Gökçen

vidimuzik 7.235 izlenme
03:11 Şerfedin - Amed Gökçen

Şerfedin - Amed Gökçen

vidimuzik 3.579 izlenme
03:01 Beyta Dinya - Amed Gökçen

Beyta Dinya - Amed Gökçen

vidimuzik 9.184 izlenme
02:11 Dawude Dawud - Amed Gökçen

Dawude Dawud - Amed Gökçen

vidimuzik 12.893 izlenme
06:30 Bedewi - Amed Gökçen

Bedewi - Amed Gökçen

vidimuzik 2.283 izlenme
04:26 Cangir - Amed Gökçen

Cangir - Amed Gökçen

vidimuzik 19.571 izlenme
02:50 Duaya Evare - Amed Gökçen

Duaya Evare - Amed Gökçen

vidimuzik 3.981 izlenme
11:44 Beyta Xeribo - Amed Gökçen

Beyta Xeribo - Amed Gökçen

vidimuzik 7.120 izlenme
01:07 Meme Alan - Amed Gökçen

Meme Alan - Amed Gökçen

vidimuzik 17.346 izlenme
02:01 Hozan Daxi - Amed Gökçen

Hozan Daxi - Amed Gökçen

vidimuzik 972 izlenme
00:58 Duaya Mezin - Amed Gökçen

Duaya Mezin - Amed Gökçen

vidimuzik 4.791 izlenme
05:38 Delal - Amed Gökçen

Delal - Amed Gökçen

vidimuzik 11.097 izlenme
06:04 Meme Alan - Amed Gökçen

Meme Alan - Amed Gökçen

vidimuzik 16.426 izlenme
02:44 Ezdi Me - Amed Gökçen

Ezdi Me - Amed Gökçen

vidimuzik 6.691 izlenme
04:38 Merani - Amed Gökçen

Merani - Amed Gökçen

vidimuzik 11.633 izlenme
02:07 Sema ( Dua - Enstrumantal ) - Amed Gökçen

Sema ( Dua - Enstrumantal ) - Amed Gökçen

vidimuzik 18.537 izlenme
02:10 Ya Tawise Melek - Amed Gökçen

Ya Tawise Melek - Amed Gökçen

vidimuzik 3.556 izlenme
01:50 Beyta Lavije Pira - Amed Gökçen

Beyta Lavije Pira - Amed Gökçen

vidimuzik 4.264 izlenme
00:32 Denge Tawise Melek - Amed Gökçen

Denge Tawise Melek - Amed Gökçen

vidimuzik 8.356 izlenme