Sıradaki Video
06:58 Oi Ta Kherouveim, Kos Ton Basilea, Tais Aggelikais, Eis Polla - Iakovos Nafpliotis

Oi Ta Kherouveim, Kos Ton Basilea, Tais Aggelikais, Eis Polla - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 7.633 izlenme
05:19 To Kairo Ekeino, Doksa Soi, Eis Polla - Iakovos Nafpliotis

To Kairo Ekeino, Doksa Soi, Eis Polla - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 7.646 izlenme
03:33 Eis To Oros - Iakovos Nafpliotis

Eis To Oros - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 12.037 izlenme
02:24 Epeskepsato Emas, Osoi Eis Khriston - Iakovos Nafpliotis

Epeskepsato Emas, Osoi Eis Khriston - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 19.688 izlenme
02:49 Osoi Eis Khriston, Dynamis - Iakovos Nafpliotis

Osoi Eis Khriston, Dynamis - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 6.675 izlenme
04:12 Aineite Koinonikon B - Iakovos Nafpliotis

Aineite Koinonikon B - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 10.646 izlenme
03:34 Hallelouja, Ote Oi Endoksoi Mathetai - Iakovos Nafpliotis

Hallelouja, Ote Oi Endoksoi Mathetai - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 12.014 izlenme
03:50 Ta Pathe Ta Septa, E Porne En Klauthmo - Iakovos Nafpliotis

Ta Pathe Ta Septa, E Porne En Klauthmo - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 17.240 izlenme
03:15 En Tais Iamprotesi, O Te Pshe Rathymia - Iakovos Nafpliotis

En Tais Iamprotesi, O Te Pshe Rathymia - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 3.371 izlenme
03:52 Kyrie Ekekraksa Argon ( B Anastaseos ) - Iakovos Nafpliotis

Kyrie Ekekraksa Argon ( B Anastaseos ) - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 19.549 izlenme
02:55 Kateuthyntheto Argon ( B Anastaseos ) - Iakovos Nafpliotis

Kateuthyntheto Argon ( B Anastaseos ) - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 5.787 izlenme
03:48 Nyn Ai Dynameis B - Iakovos Nafpliotis

Nyn Ai Dynameis B - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 12.043 izlenme
03:48 Ton Agion Pateron B - Iakovos Nafpliotis

Ton Agion Pateron B - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 19.488 izlenme
08:10 Kyrie Eleison, Tais Presveiais, Soson Emas, O Monogenes Yios - Iakovos Nafpliotis

Kyrie Eleison, Tais Presveiais, Soson Emas, O Monogenes Yios - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 5.704 izlenme
03:51 Oi Ek Tes Ioudaias, Ten ;emon Soterian, Thesauron, Somaton - Iakovos Nafpliotis

Oi Ek Tes Ioudaias, Ten ;emon Soterian, Thesauron, Somaton - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 18.732 izlenme
03:53 Presbeia Therme, Eisakekoa, Ton Pathon Mou, Eusplaghnias, Apolauontes, Oi Elpida, Akhrante - Iakovos Nafpliotis

Presbeia Therme, Eisakekoa, Ton Pathon Mou, Eusplaghnias, Apolauontes, Oi Elpida, Akhrante - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 10.797 izlenme
03:05 Eulogetos Ei, Ton Aggelon O Demos, Ti Ta Myra - Iakovos Nafpliotis

Eulogetos Ei, Ton Aggelon O Demos, Ti Ta Myra - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 19.555 izlenme
02:23 To Pantanaktos - Iakovos Nafpliotis

To Pantanaktos - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 15.152 izlenme
03:33 Ton Despoten - Iakovos Nafpliotis

Ton Despoten - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 2.538 izlenme
04:00 Aksion Estin - Iakovos Nafpliotis

Aksion Estin - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 11.218 izlenme
03:20 Me Apostrepes - Iakovos Nafpliotis

Me Apostrepes - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 13.311 izlenme
02:30 Esose Laon - Iakovos Nafpliotis

Esose Laon - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 5.780 izlenme
04:00 Tin Oraioteta - Iakovos Nafpliotis

Tin Oraioteta - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 4.656 izlenme
02:36 Me Apostrepses - Iakovos Nafpliotis

Me Apostrepses - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 2.806 izlenme
03:40 Anastaseos Emera - Iakovos Nafpliotis

Anastaseos Emera - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 16.494 izlenme
02:30 Khristos Gennatai - Iakovos Nafpliotis

Khristos Gennatai - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 9.028 izlenme
01:39 Epeskepsato Emas - Iakovos Nafpliotis

Epeskepsato Emas - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 18.441 izlenme
03:33 Bouleuterion Soter - Iakovos Nafpliotis

Bouleuterion Soter - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 18.292 izlenme
03:46 Semeron Proerhetai - Iakovos Nafpliotis

Semeron Proerhetai - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 4.513 izlenme
02:29 Khristos Gennatai - Iakovos Nafpliotis

Khristos Gennatai - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 10.317 izlenme
03:40 Semeron Krematai - Iakovos Nafpliotis

Semeron Krematai - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 12.029 izlenme
02:44 Ten Oraioteta - Iakovos Nafpliotis

Ten Oraioteta - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 17.712 izlenme
03:07 Dynamis Synethismenon - Iakovos Nafpliotis

Dynamis Synethismenon - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 15.132 izlenme
04:02 Ede Vaptetai Kalamos - Iakovos Nafpliotis

Ede Vaptetai Kalamos - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 9.620 izlenme
03:32 Khristos Aneste ( Argon ) - Iakovos Nafpliotis

Khristos Aneste ( Argon ) - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 18.280 izlenme
03:43 Ten Pagkosmion Doksan - Iakovos Nafpliotis

Ten Pagkosmion Doksan - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 5.772 izlenme
02:33 Edokas Kleronomian ( Orfeon ) - Iakovos Nafpliotis

Edokas Kleronomian ( Orfeon ) - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 15.146 izlenme
03:53 Alineite Koinonikon A - Iakovos Nafpliotis

Alineite Koinonikon A - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 7.520 izlenme
02:25 Theos On Eirenes - Iakovos Nafpliotis

Theos On Eirenes - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 13.423 izlenme
02:20 Erkhomenos O Kyrios - Iakovos Nafpliotis

Erkhomenos O Kyrios - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 5.920 izlenme