Sıradaki Video
10:17 Oi Ta Kherouveim, Tais Aggelikais, Eis Polla ( B Recording )  - Iakovos Nafpliotis

Oi Ta Kherouveim, Tais Aggelikais, Eis Polla ( B Recording ) - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 1.294 izlenme
05:19 To Kairo Ekeino, Doksa Soi, Eis Polla - Iakovos Nafpliotis

To Kairo Ekeino, Doksa Soi, Eis Polla - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 7.646 izlenme
04:07 Ton Basilea, Tous Boetheias, Ton Iamaton, Tas Astheneias Mou, Ton Peirasmon Sy - Iakovos Nafpliotis

Ton Basilea, Tous Boetheias, Ton Iamaton, Tas Astheneias Mou, Ton Peirasmon Sy - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 4.983 izlenme
03:33 Ton Despoten - Iakovos Nafpliotis

Ton Despoten - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 2.538 izlenme
03:33 Eis To Oros - Iakovos Nafpliotis

Eis To Oros - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 12.037 izlenme
03:53 Presbeia Therme, Eisakekoa, Ton Pathon Mou, Eusplaghnias, Apolauontes, Oi Elpida, Akhrante - Iakovos Nafpliotis

Presbeia Therme, Eisakekoa, Ton Pathon Mou, Eusplaghnias, Apolauontes, Oi Elpida, Akhrante - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 10.797 izlenme
02:24 Epeskepsato Emas, Osoi Eis Khriston - Iakovos Nafpliotis

Epeskepsato Emas, Osoi Eis Khriston - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 19.688 izlenme
03:05 Eulogetos Ei, Ton Aggelon O Demos, Ti Ta Myra - Iakovos Nafpliotis

Eulogetos Ei, Ton Aggelon O Demos, Ti Ta Myra - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 19.555 izlenme
02:49 Osoi Eis Khriston, Dynamis - Iakovos Nafpliotis

Osoi Eis Khriston, Dynamis - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 6.675 izlenme
03:34 Hallelouja, Ote Oi Endoksoi Mathetai - Iakovos Nafpliotis

Hallelouja, Ote Oi Endoksoi Mathetai - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 12.014 izlenme
03:20 Ton Agion Pateron A - Iakovos Nafpliotis

Ton Agion Pateron A - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 16.304 izlenme
03:50 Ta Pathe Ta Septa, E Porne En Klauthmo - Iakovos Nafpliotis

Ta Pathe Ta Septa, E Porne En Klauthmo - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 17.240 izlenme
03:34 Ton Pathon Tou Kyriou - Iakovos Nafpliotis

Ton Pathon Tou Kyriou - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 12.008 izlenme
03:15 En Tais Iamprotesi, O Te Pshe Rathymia - Iakovos Nafpliotis

En Tais Iamprotesi, O Te Pshe Rathymia - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 3.371 izlenme
03:02 Ton Pathon Tou Kyriou - Iakovos Nafpliotis

Ton Pathon Tou Kyriou - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 7.076 izlenme
04:05 Metavole Ton Thlivomenon, Kyrie Elesion - Iakovos Nafpliotis

Metavole Ton Thlivomenon, Kyrie Elesion - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 1.884 izlenme
01:34 Ton Nymfona Sou Blepo - Iakovos Nafpliotis

Ton Nymfona Sou Blepo - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 6.496 izlenme
03:48 Ton Agion Pateron B - Iakovos Nafpliotis

Ton Agion Pateron B - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 19.488 izlenme
02:56 Se Ton Tes Parthenou, Ote E Amartolos - Iakovos Nafpliotis

Se Ton Tes Parthenou, Ote E Amartolos - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 848 izlenme
03:06 Apostoloi Ek Peraton, O Glykasmos Ton Aggelon - Iakovos Nafpliotis

Apostoloi Ek Peraton, O Glykasmos Ton Aggelon - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 17.007 izlenme
04:21 Os Ton Ekhmaloton, Eulogetos Ei, Ou Siopesomen Pote - Iakovos Nafpliotis

Os Ton Ekhmaloton, Eulogetos Ei, Ou Siopesomen Pote - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 16.902 izlenme
03:32 Se Ton Tes Parthenou, Ote E Amartolos - Iakovos Nafpliotis

Se Ton Tes Parthenou, Ote E Amartolos - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 6.676 izlenme
03:31 Eidomen To Phos, Ei To Onoma, Ton Despoten - Iakovos Nafpliotis

Eidomen To Phos, Ei To Onoma, Ton Despoten - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 13.755 izlenme
08:10 Kyrie Eleison, Tais Presveiais, Soson Emas, O Monogenes Yios - Iakovos Nafpliotis

Kyrie Eleison, Tais Presveiais, Soson Emas, O Monogenes Yios - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 5.704 izlenme
03:51 Oi Ek Tes Ioudaias, Ten ;emon Soterian, Thesauron, Somaton - Iakovos Nafpliotis

Oi Ek Tes Ioudaias, Ten ;emon Soterian, Thesauron, Somaton - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 18.732 izlenme
03:40 E Gennesis Sou, E Partenos Semeron Ton Yperousion Tiktei - Iakovos Nafpliotis

E Gennesis Sou, E Partenos Semeron Ton Yperousion Tiktei - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 735 izlenme
02:23 To Pantanaktos - Iakovos Nafpliotis

To Pantanaktos - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 15.152 izlenme
04:00 Aksion Estin - Iakovos Nafpliotis

Aksion Estin - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 11.218 izlenme
03:20 Me Apostrepes - Iakovos Nafpliotis

Me Apostrepes - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 13.311 izlenme
02:30 Esose Laon - Iakovos Nafpliotis

Esose Laon - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 5.780 izlenme
04:00 Tin Oraioteta - Iakovos Nafpliotis

Tin Oraioteta - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 4.656 izlenme
02:36 Me Apostrepses - Iakovos Nafpliotis

Me Apostrepses - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 2.806 izlenme
03:40 Anastaseos Emera - Iakovos Nafpliotis

Anastaseos Emera - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 16.494 izlenme
02:30 Khristos Gennatai - Iakovos Nafpliotis

Khristos Gennatai - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 9.028 izlenme
01:39 Epeskepsato Emas - Iakovos Nafpliotis

Epeskepsato Emas - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 18.441 izlenme
03:33 Bouleuterion Soter - Iakovos Nafpliotis

Bouleuterion Soter - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 18.292 izlenme
03:46 Semeron Proerhetai - Iakovos Nafpliotis

Semeron Proerhetai - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 4.513 izlenme
04:02 Ede Vaptetai Kalamos - Iakovos Nafpliotis

Ede Vaptetai Kalamos - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 9.620 izlenme
03:32 Khristos Aneste ( Argon ) - Iakovos Nafpliotis

Khristos Aneste ( Argon ) - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 18.280 izlenme
02:29 Khristos Gennatai - Iakovos Nafpliotis

Khristos Gennatai - Iakovos Nafpliotis

vidimuzik 10.317 izlenme