Sıradaki Video
00:44 Neşe Ercan - Juri Değerlendirme - Acunmedya

Neşe Ercan - Juri Değerlendirme - Acunmedya

acunmedya 5.345 izlenme
01:52 O Ses Türkiye - Neşe Ercan - Desperedo

O Ses Türkiye - Neşe Ercan - Desperedo

osesturkiye 10.502 izlenme
07:21 O Ses Türkiye - Emincan Içer - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Emincan Içer - Juri Değerlendirme

osesturkiye 11.361 izlenme
04:44 O Ses Türkiye - Mert Vutulmaz - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Mert Vutulmaz - Juri Değerlendirme

osesturkiye 10.219 izlenme
02:08 O Ses Türkiye - Samet Paylan - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Samet Paylan - Juri Değerlendirme

osesturkiye 12.523 izlenme
00:41 O Ses Türkiye - Ebru Göktaş - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Ebru Göktaş - Juri Değerlendirme

osesturkiye 5.087 izlenme
02:28 O Ses Türkiye - Hilal Arı - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Hilal Arı - Juri Değerlendirme

osesturkiye 2.090 izlenme
13:20 O Ses Türkiye - Mert Özcan - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Mert Özcan - Juri Değerlendirme

osesturkiye 785 izlenme
00:47 O Ses Türkiye - Gamze Akın - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Gamze Akın - Juri Değerlendirme

osesturkiye 2.081 izlenme
01:48 O Ses Türkiye - Mehmet Taşdemir - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Mehmet Taşdemir - Juri Değerlendirme

osesturkiye 19.593 izlenme
01:21 O Ses Türkiye - Dilek Kurtul - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Dilek Kurtul - Juri Değerlendirme

osesturkiye 9.894 izlenme
04:40 O Ses Türkiye - Damla Örçin - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Damla Örçin - Juri Değerlendirme

osesturkiye 8.902 izlenme
00:27 O Ses Türkiye - Mehmet Çiçek - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Mehmet Çiçek - Juri Değerlendirme

osesturkiye 17.661 izlenme
05:02 O Ses Türkiye - Şükrü Turan - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Şükrü Turan - Juri Değerlendirme

osesturkiye 14.879 izlenme
04:37 O Ses Türkiye - Aslı Zengin - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Aslı Zengin - Juri Değerlendirme

osesturkiye 18.418 izlenme
01:46 O Ses Türkiye - Yiğitcan Aksakal - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Yiğitcan Aksakal - Juri Değerlendirme

osesturkiye 12.968 izlenme
13:21 O Ses Türkiye - Melda Şişman - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Melda Şişman - Juri Değerlendirme

osesturkiye 3.877 izlenme
00:54 O Ses Türkiye - Erdem Kayman - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Erdem Kayman - Juri Değerlendirme

osesturkiye 11.496 izlenme
00:55 O Ses Türkiye - Mert Aktan - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Mert Aktan - Juri Değerlendirme

osesturkiye 2.506 izlenme
01:11 O Ses Türkiye - Kübra Zortuk - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Kübra Zortuk - Juri Değerlendirme

osesturkiye 2.154 izlenme
01:48 O Ses Türkiye - Tuğba Bilgili - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Tuğba Bilgili - Juri Değerlendirme

osesturkiye 13.335 izlenme
07:07 O Ses Türkiye - Gözde Erdost - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Gözde Erdost - Juri Değerlendirme

osesturkiye 13.328 izlenme
02:13 O Ses Türkiye - Murat Tosun - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Murat Tosun - Juri Değerlendirme

osesturkiye 9.998 izlenme
01:05 O Ses Türkiye - Amed Baran - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Amed Baran - Juri Değerlendirme

osesturkiye 8.526 izlenme
01:46 O Ses Türkiye - Ceyda Tezemir - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Ceyda Tezemir - Juri Değerlendirme

osesturkiye 16.115 izlenme
01:15 O Ses Türkiye - Özge Özman - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Özge Özman - Juri Değerlendirme

osesturkiye 11.923 izlenme
06:42 O Ses Türkiye - Mesut Halitaş - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Mesut Halitaş - Juri Değerlendirme

osesturkiye 12.042 izlenme
05:48 O Ses Türkiye - Barış Akte - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Barış Akte - Juri Değerlendirme

osesturkiye 7.080 izlenme
01:45 O Ses Türkiye - Ceyda Tezemir - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Ceyda Tezemir - Juri Değerlendirme

osesturkiye 10.172 izlenme
07:58 O Ses Türkiye - Yusuf Yiğitarslan - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Yusuf Yiğitarslan - Juri Değerlendirme

osesturkiye 16.445 izlenme
04:47 O Ses Türkiye - Aycan Akbağ - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Aycan Akbağ - Juri Değerlendirme

osesturkiye 192 izlenme
01:05 O Ses Türkiye - Kaan Karamanoğlu - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Kaan Karamanoğlu - Juri Değerlendirme

osesturkiye 3.936 izlenme
07:06 O Ses Türkiye - Erdem & Kürşat - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Erdem & Kürşat - Juri Değerlendirme

osesturkiye 19.703 izlenme
00:32 O Ses Türkiye - Erhan Tanyeri - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Erhan Tanyeri - Juri Değerlendirme

osesturkiye 8.127 izlenme
01:13 O Ses Türkiye - Azat Toğluk - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Azat Toğluk - Juri Değerlendirme

osesturkiye 2.666 izlenme
04:47 O Ses Türkiye - Aycan Akbağ - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Aycan Akbağ - Juri Değerlendirme

osesturkiye 16.436 izlenme
00:45 O Ses Türkiye - Behçet Duymuş - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Behçet Duymuş - Juri Değerlendirme

osesturkiye 3.924 izlenme
01:37 O Ses Türkiye - Afşin Dağlı - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Afşin Dağlı - Juri Değerlendirme

osesturkiye 9.053 izlenme
01:03 O Ses Türkiye - Meryem Korkmaz - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Meryem Korkmaz - Juri Değerlendirme

osesturkiye 2.757 izlenme
08:48 O Ses Türkiye - Mimoza Cendey - Juri Değerlendirme

O Ses Türkiye - Mimoza Cendey - Juri Değerlendirme

osesturkiye 10.245 izlenme