Sıradaki Video
03:03 Min Ji Xwe Ra Hebandi - Mirade Kine

Min Ji Xwe Ra Hebandi - Mirade Kine

vidimuzik 16.039 izlenme
03:31 Ji Wan Gewran Hez Dikim - Mirade Kine

Ji Wan Gewran Hez Dikim - Mirade Kine

vidimuzik 8.817 izlenme
01:44 Awire Te Awire Maran E - Mirade Kine

Awire Te Awire Maran E - Mirade Kine

vidimuzik 7.352 izlenme
10:00 Weyle Kıne - Mirade Kine

Weyle Kıne - Mirade Kine

vidimuzik 14.455 izlenme
01:06 Min Digot Çi Te Digot Wilo - Mirade Kine

Min Digot Çi Te Digot Wilo - Mirade Kine

vidimuzik 1.321 izlenme
05:33 Mirade Kine

Mirade Kine

hazaxidil 14.281 izlenme
01:19 Wa Keçe - Mirade Kine

Wa Keçe - Mirade Kine

vidimuzik 16.178 izlenme
03:22 Sineme - Mirade Kine

Sineme - Mirade Kine

vidimuzik 2.520 izlenme
05:09 Gundino - Mirade Kine

Gundino - Mirade Kine

vidimuzik 12.401 izlenme
03:01 Çave Te Xamalina - Ekremo

Çave Te Xamalina - Ekremo

vidimuzik 4.649 izlenme
02:01 Şino - Mirade Kine

Şino - Mirade Kine

vidimuzik 6.218 izlenme
01:40 Kiriva Hena - Mirade Kine

Kiriva Hena - Mirade Kine

vidimuzik 11.869 izlenme
03:35 Emre Min - Mirade Kine

Emre Min - Mirade Kine

vidimuzik 14.440 izlenme
06:40 Xerabo - Mirade Kine

Xerabo - Mirade Kine

vidimuzik 15.528 izlenme
05:57 Mihemed - Mirade Kine

Mihemed - Mirade Kine

vidimuzik 1.722 izlenme
03:18 Xatune - Mirade Kine

Xatune - Mirade Kine

vidimuzik 11.320 izlenme
11:25 Sale - Mirade Kine

Sale - Mirade Kine

vidimuzik 8.124 izlenme
01:48 Koçere - Mirade Kine

Koçere - Mirade Kine

vidimuzik 16.891 izlenme
02:55 Werın Sewan - Mirade Kine

Werın Sewan - Mirade Kine

vidimuzik 12.506 izlenme
03:27 De Rabe - Mirade Kine

De Rabe - Mirade Kine

vidimuzik 15.016 izlenme
02:01 Şirina Mın - Mirade Kine

Şirina Mın - Mirade Kine

vidimuzik 19.282 izlenme
04:13 Zirave - Mirade Kine

Zirave - Mirade Kine

vidimuzik 5.046 izlenme
03:35 Yade - Mirade Kine

Yade - Mirade Kine

vidimuzik 1.978 izlenme
01:32 Zirave Zirave - Mirade Kine

Zirave Zirave - Mirade Kine

vidimuzik 13.805 izlenme
03:24 Ceyhan - Mirade Kine

Ceyhan - Mirade Kine

vidimuzik 11.878 izlenme
01:59 Esmere Esmere - Mirade Kine

Esmere Esmere - Mirade Kine

vidimuzik 1.313 izlenme
02:25 Gewre - Mirade Kine

Gewre - Mirade Kine

vidimuzik 8.808 izlenme
14:07 Ziman Şirin - Mirade Kine

Ziman Şirin - Mirade Kine

vidimuzik 17.597 izlenme
06:01 Le Cane - Mirade Kine

Le Cane - Mirade Kine

vidimuzik 18.840 izlenme
05:35 Hesıre Çave Te - Ihsan

Hesıre Çave Te - Ihsan

vidimuzik 2.352 izlenme
02:57 Emo - Mirade Kine

Emo - Mirade Kine

vidimuzik 2.415 izlenme
02:00 Were Were - Mirade Kine

Were Were - Mirade Kine

vidimuzik 2.479 izlenme
02:41 Aysele - Mirade Kine

Aysele - Mirade Kine

vidimuzik 11.959 izlenme
01:52 Şinoke - Mirade Kine

Şinoke - Mirade Kine

vidimuzik 18.100 izlenme
01:18 Nafo - Mirade Kine

Nafo - Mirade Kine

vidimuzik 19.436 izlenme
02:52 Çavxezal - Mirade Kine

Çavxezal - Mirade Kine

vidimuzik 14.986 izlenme
06:45 Bavo - Mirade Kine

Bavo - Mirade Kine

vidimuzik 18.673 izlenme
03:34 Evdal Im - Mirade Kine

Evdal Im - Mirade Kine

vidimuzik 7.945 izlenme
02:50 Seva Min - Mirade Kine

Seva Min - Mirade Kine

vidimuzik 2.325 izlenme
04:38 Sebre - Mirade Kine

Sebre - Mirade Kine

vidimuzik 11.212 izlenme