Sıradaki Video
03:02 Avrupa Avrupa 85. Bölüm - Can'a Öğüt Veren Nermin

Avrupa Avrupa 85. Bölüm - Can'a Öğüt Veren Nermin

trt 7.390 izlenme
15:22 Avrupa Avrupa 62. Bölüm - Öğüt Veren Nermin

Avrupa Avrupa 62. Bölüm - Öğüt Veren Nermin

trt 16.400 izlenme
01:27 Avrupa Avrupa 85. Bölüm - Gül'e Can Konusunda Öğüt Veren Nezahat

Avrupa Avrupa 85. Bölüm - Gül'e Can Konusunda Öğüt Veren Nezahat

trt 10.491 izlenme
03:32 Avrupa Avrupa 63. Bölüm - Öğrencilerden Can'a Hediye.mp4

Avrupa Avrupa 63. Bölüm - Öğrencilerden Can'a Hediye.mp4

trt 18.412 izlenme
00:54 Avrupa Avrupa 86. Bölüm - Can'a Trip Yapan Gül

Avrupa Avrupa 86. Bölüm - Can'a Trip Yapan Gül

trt 19.833 izlenme
15:25 Avrupa Avrupa 67. Bölüm 2. Kısım

Avrupa Avrupa 67. Bölüm 2. Kısım

avrupaavrupa 15.329 izlenme
01:25 Avrupa Avrupa 90. Bölüm - Kadınların Can'a Olan Ilgisinden Çıldıran Gül

Avrupa Avrupa 90. Bölüm - Kadınların Can'a Olan Ilgisinden Çıldıran Gül

trt 9.108 izlenme
15:06 Avrupa Avrupa 71. Bölüm - Muradına Eren Tekin

Avrupa Avrupa 71. Bölüm - Muradına Eren Tekin

trt 653 izlenme
15:32 Avrupa Avrupa 72. Bölüm - Bahşiş Vermeyen Tekin

Avrupa Avrupa 72. Bölüm - Bahşiş Vermeyen Tekin

trt 6.899 izlenme
02:32 Avrupa Avrupa 62. Bölüm - Tekin Yönetmen Olursa

Avrupa Avrupa 62. Bölüm - Tekin Yönetmen Olursa

trt 3.347 izlenme
15:24 Avrupa Avrupa 64. Bölüm - Muhtarı Yokeden Tekin

Avrupa Avrupa 64. Bölüm - Muhtarı Yokeden Tekin

trt 6.078 izlenme
15:44 Avrupa Avrupa 51. Bölüm - Sıkı Pazarlıkçı Tekin

Avrupa Avrupa 51. Bölüm - Sıkı Pazarlıkçı Tekin

trt 3.813 izlenme
02:15 Avrupa Avrupa 55. Bölüm - Karizmatik Kurye Tekin

Avrupa Avrupa 55. Bölüm - Karizmatik Kurye Tekin

trt 11.691 izlenme
15:25 Avrupa Avrupa 67. Bölüm 5. Kısım

Avrupa Avrupa 67. Bölüm 5. Kısım

avrupaavrupa 7.807 izlenme
15:25 Avrupa Avrupa 67. Bölüm 1. Kısım

Avrupa Avrupa 67. Bölüm 1. Kısım

avrupaavrupa 12.199 izlenme
15:25 Avrupa Avrupa 67. Bölüm 4. Kısım

Avrupa Avrupa 67. Bölüm 4. Kısım

avrupaavrupa 4.706 izlenme
15:24 Avrupa Avrupa 67. Bölüm 6. Kısım

Avrupa Avrupa 67. Bölüm 6. Kısım

avrupaavrupa 10.954 izlenme
01:32:31 Avrupa Avrupa 67. Bölüm Tek Parça

Avrupa Avrupa 67. Bölüm Tek Parça

avrupaavrupa 9.745 izlenme
02:16 Avrupa Avrupa 81. Bölüm - Can'a Laf Sokan Nezahat

Avrupa Avrupa 81. Bölüm - Can'a Laf Sokan Nezahat

trt 4.377 izlenme
03:17 Avrupa Avrupa 63. Bölüm - Ticari Deha Tekin

Avrupa Avrupa 63. Bölüm - Ticari Deha Tekin

trt 14.829 izlenme
15:24 Avrupa Avrupa 64. Bölüm - Zampara Tekin

Avrupa Avrupa 64. Bölüm - Zampara Tekin

trt 19.906 izlenme
15:26 Avrupa Avrupa 53. Bölüm - Kalpazan Tekin

Avrupa Avrupa 53. Bölüm - Kalpazan Tekin

trt 3.569 izlenme
15:25 Avrupa Avrupa 69. Bölüm - Emlakçı Tekin

Avrupa Avrupa 69. Bölüm - Emlakçı Tekin

trt 2.659 izlenme
14:50 Avrupa Avrupa 60. Bölüm - Gazi Olan Tekin

Avrupa Avrupa 60. Bölüm - Gazi Olan Tekin

trt 19.313 izlenme
15:22 Avrupa Avrupa 62. Bölüm - Şairane Tekin

Avrupa Avrupa 62. Bölüm - Şairane Tekin

trt 16.429 izlenme
15:25 Avrupa Avrupa 67. Bölüm 3. Kısım

Avrupa Avrupa 67. Bölüm 3. Kısım

avrupaavrupa 18.487 izlenme
03:00 Avrupa Avrupa 61. Bölüm - Ferdi'nin Tekin Sevinci

Avrupa Avrupa 61. Bölüm - Ferdi'nin Tekin Sevinci

trt 1.019 izlenme
15:05 Avrupa Avrupa 71. Bölüm - Intihara Kalkışan Tekin

Avrupa Avrupa 71. Bölüm - Intihara Kalkışan Tekin

trt 13.049 izlenme
15:34 Avrupa Avrupa 66. Bölüm - Kur Yapan Tekin

Avrupa Avrupa 66. Bölüm - Kur Yapan Tekin

trt 12.458 izlenme
04:18 Avrupa Avrupa 86. Bölüm - Ayhan'la Can'a Yakalanan Malik

Avrupa Avrupa 86. Bölüm - Ayhan'la Can'a Yakalanan Malik

trt 17.828 izlenme
15:25 Avrupa Avrupa 67. Bölüm - Mahirin Kapısına Dayanan Ferdi

Avrupa Avrupa 67. Bölüm - Mahirin Kapısına Dayanan Ferdi

trt 14.070 izlenme
15:06 Avrupa Avrupa 71. Bölüm - Evlenme Teklifi Edemeyen Tekin

Avrupa Avrupa 71. Bölüm - Evlenme Teklifi Edemeyen Tekin

trt 5.568 izlenme
02:26 Avrupa Avrupa 61. Bölüm - Mahir ve Tekin Arasında Pijama Kavgası

Avrupa Avrupa 61. Bölüm - Mahir ve Tekin Arasında Pijama Kavgası

trt 10.393 izlenme
15:25 Avrupa Avrupa 67. Bölüm - Gül'ün Resimlerine Bakan Can

Avrupa Avrupa 67. Bölüm - Gül'ün Resimlerine Bakan Can

trt 17.274 izlenme
02:29 Avrupa Avrupa 55. Bölüm -Tekin ve Muhtar Kaza.mp4

Avrupa Avrupa 55. Bölüm -Tekin ve Muhtar Kaza.mp4

trt 17.965 izlenme
15:15 Avrupa Avrupa 58. Bölüm - Talihlerine Yanan Tekin ve Muhtar

Avrupa Avrupa 58. Bölüm - Talihlerine Yanan Tekin ve Muhtar

trt 11.093 izlenme
15:25 Avrupa Avrupa 67. Bölüm - Gülbahar ve Nermin Tartışması

Avrupa Avrupa 67. Bölüm - Gülbahar ve Nermin Tartışması

trt 18.323 izlenme
15:25 Avrupa Avrupa 67. Bölüm - Mahir ve Ferdi'nin Ev Kiralama Planı

Avrupa Avrupa 67. Bölüm - Mahir ve Ferdi'nin Ev Kiralama Planı

trt 18.337 izlenme
14:45 Avrupa Avrupa 70. Bölüm - Yaşama Sevincini Kaybeden Tekin

Avrupa Avrupa 70. Bölüm - Yaşama Sevincini Kaybeden Tekin

trt 17.470 izlenme
15:40 Avrupa Avrupa 56. Bölüm - Tekin ve Muhtar Kavgası

Avrupa Avrupa 56. Bölüm - Tekin ve Muhtar Kavgası

trt 14.383 izlenme