Hamilelik Ondokuzuncu Haftası

kagankocatepe 1515 izlenme
14/08/2009 tarihinde yayınlandı.
hamileliğin ondokuzuncu haftasında anne adayında yaşanan değişimler nelerdir?
Sıradaki Video
11:05 Hamilelik Otuzuncu Haftası

Hamilelik Otuzuncu Haftası

kagankocatepe 27.082 izlenme
06:58 Hamilelik Yirmibirinci Haftası

Hamilelik Yirmibirinci Haftası

kagankocatepe 40.834 izlenme
06:58 Hamilelik Yirmidördüncü Haftası

Hamilelik Yirmidördüncü Haftası

kagankocatepe 93 izlenme
04:33 Hamilelik Beşinci Haftası

Hamilelik Beşinci Haftası

kagankocatepe 5.573 izlenme
04:38 Hamilelik Otuzdokuzuncu Haftası

Hamilelik Otuzdokuzuncu Haftası

kagankocatepe 10.943 izlenme
03:16 Hamilelik Birinci Haftası

Hamilelik Birinci Haftası

kagankocatepe 41 izlenme
06:22 Hamilelik Dokuzuncu Haftası

Hamilelik Dokuzuncu Haftası

kagankocatepe 8.035 izlenme
09:30 Hamilelik Yirmialtıncı Haftası

Hamilelik Yirmialtıncı Haftası

kagankocatepe 163.639 izlenme
07:36 Hamilelik Onsekizinci Haftası

Hamilelik Onsekizinci Haftası

kagankocatepe 90 izlenme
11:05 Hamilelik Otuzikinci Haftası

Hamilelik Otuzikinci Haftası

kagankocatepe 68 izlenme
09:30 Hamilelik Yirmisekizinci Haftası

Hamilelik Yirmisekizinci Haftası

kagankocatepe 105 izlenme
03:16 Hamilelik Dördüncü Haftası

Hamilelik Dördüncü Haftası

kagankocatepe 1.147 izlenme
09:53 Hamilelik Otuzbeşinci Haftası

Hamilelik Otuzbeşinci Haftası

kagankocatepe 9.013 izlenme
06:58 Hamilelik Yirmiüçüncü Haftası

Hamilelik Yirmiüçüncü Haftası

kagankocatepe 91 izlenme
06:22 Hamilelik Onbirinci Haftası

Hamilelik Onbirinci Haftası

kagankocatepe 55.140 izlenme
06:22 Hamilelik Onuncu Haftası

Hamilelik Onuncu Haftası

kagankocatepe 42 izlenme
04:38 Hamilelik Otuzyedinci Haftası

Hamilelik Otuzyedinci Haftası

kagankocatepe 63 izlenme
06:58 Hamilelik Yirmiikinci Haftası

Hamilelik Yirmiikinci Haftası

kagankocatepe 95 izlenme
05:11 Hamilelik Onaltıncı Haftası

Hamilelik Onaltıncı Haftası

kagankocatepe 24 izlenme
03:16 Hamilelik Üçüncü Haftası

Hamilelik Üçüncü Haftası

kagankocatepe 49 izlenme
09:30 Hamilelik Yirmiyedinci Haftası

Hamilelik Yirmiyedinci Haftası

kagankocatepe 89 izlenme
04:33 Hamilelik Sekizinci Haftası

Hamilelik Sekizinci Haftası

kagankocatepe 4.514 izlenme
05:11 Hamilelik Onbeşinci Haftası

Hamilelik Onbeşinci Haftası

kagankocatepe 65 izlenme
05:11 Hamilelik Onüçüncü Haftası

Hamilelik Onüçüncü Haftası

kagankocatepe 46 izlenme
09:30 Hamilelik Yirmibeşinci Haftası

Hamilelik Yirmibeşinci Haftası

kagankocatepe 15.882 izlenme
11:05 Hamilelik Otuzbirinci Haftası

Hamilelik Otuzbirinci Haftası

kagankocatepe 37 izlenme
04:33 Hamilelik Altıncı Haftası

Hamilelik Altıncı Haftası

kagankocatepe 37.491 izlenme
03:16 Hamilelik Ikinci Haftası

Hamilelik Ikinci Haftası

kagankocatepe 31 izlenme
09:53 Hamilelik Otuzüçüncü Haftası

Hamilelik Otuzüçüncü Haftası

kagankocatepe 84 izlenme
05:11 Hamilelik Ondördüncü Haftası

Hamilelik Ondördüncü Haftası

kagankocatepe 40 izlenme
09:53 Hamilelik Otuzaltıncı Haftası

Hamilelik Otuzaltıncı Haftası

kagankocatepe 86.903 izlenme
06:22 Hamilelik Onikinci Haftası

Hamilelik Onikinci Haftası

kagankocatepe 4.360 izlenme
04:33 Hamilelik Yedinci Haftası

Hamilelik Yedinci Haftası

kagankocatepe 3.962 izlenme
07:36 Hamilelik Onyedinci Haftası

Hamilelik Onyedinci Haftası

kagankocatepe 81 izlenme
09:53 Hamilelik Otuzdördüncü Haftası

Hamilelik Otuzdördüncü Haftası

kagankocatepe 143 izlenme
04:38 Kağan Kocatepe - Hamilelik Otuzsekizinci Haftası Video

Kağan Kocatepe - Hamilelik Otuzsekizinci Haftası Video

kagankocatepe 208.601 izlenme
01:19 Gebelik Ondokuzuncu Hafta

Gebelik Ondokuzuncu Hafta

agubugu 27 izlenme
04:50 Okul Öncesi Eğitim Haftası

Okul Öncesi Eğitim Haftası

yapaturhan 6.205 izlenme
09:30 Hamileliğin Yirmialtıncı Haftası

Hamileliğin Yirmialtıncı Haftası

evemag 6.525 izlenme
06:15 Kutlu Doğum Haftası

Kutlu Doğum Haftası

emrekarakum 166 izlenme